Bytes - Horšovský Týn

...... naše služby pro váš dům.

 V sobotu 24.7. 2021 bude Sběrný dvůr uzavřen !!!

Společnost Bytes HT,spol s r.o. upozorňuje občany,že na základě nařízení Rady města Horšovský Týn ze dne 9.6. 2021 v bodě 66/14 písmeno c) se bude provádět kontrola obsahu nádob na směsný komunální odpad. Při zjištění nevhodného odpadu bude nádoba opatřena samolepkou "Nevhodný obsah" a nebude vyvezena.  
---------------------------------------------------

Od 4. 3. 2021 je zahájen pravidelný svoz bioodpadu a to každý čtvrtek.
--------------------------------------------------- 
Upozorňujeme návštěvníky, že prostor společnosti je monitorován kamerovým systémem.