Bytes - Horšovský Týn

...... naše služby pro váš dům.

Sběrný dvůr , K Terénu 38, 346 01 Horšovský Týn , mapa: https://mapy.cz/s/1Xink

    Sběrný dvůr odpadů je určený pouze pro odpady vyprodukované občany města Horšovský Týn včetně spádových obcí. 

Odpady vyjmenované v níže uvedeném seznamu a pocházející z nepodnikatelské činnosti mohou fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území města Horšovský Týn a spádových obcí v tomto zařízení odevzdat ZDARMA.

Toto právo je podmíněno osobní účastí, prokázáním identifikace včetně trvalého bydliště. Množství a druh odevzdaného odpadu zapisuje obsluha sběrného dvora do prvotní evidence příjmu odpadu. Náklady na odvoz a likvidaci odpadu jsou následně hrazeny z městského rozpočtu.

Seznam bezplatně odebíraných odpadů:

papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, barvy, lepidla, oleje, rozpouštědla, zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, baterie, akumulátory, elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky, televize, monitory, PC, objemný odpad zejména nábytek nebo jeho části, koberce, lina a jiný odpad, který nemůže pro velké rozměry být ukládán do běžných sběrných odpadových nádob.

Bioodpad:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

UPOZORNĚNÍ:

Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny obsluhy Sběrného dvora!!!!!!!!!!!

PROVOZNÍ DOBA

 Úterý 9:00 - 12:00   14:00 - 18:00
 Čtvrtek 9:00 - 12:00.  14:00 - 18:00
 Sobota        7:00 - 12:00

Obsluha Sběrného dvora:   pan Milan Kocáb,  tel: 736 612 151