BYTES - Horšovský Týn

naše služby pro vás

GDPR

Prohlášení o ochraně soukromí

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souvislosti s užíváním internetových stránek Bytes HT, spol. s r.o.

Respektujeme Vaše soukromí a poskytnuté osobní údaje Vámi, jako návštěvníka internetových stránek, shromažďujeme, zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení a zpracováváme v souladu s platnou legislativou,

Číst dál...

GDPR

Kamerový systém se záznamem spol. Bytes HT, spol. s r.o.
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „
GDPR“)

Číst dál...

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr , K Terénu 38, 346 01 Horšovský Týn , mapa: https://mapy.cz/s/1Xink

    Sběrný dvůr odpadů je určený pouze pro odpady vyprodukované občany města Horšovský Týn včetně spádových obcí. 

Odpady vyjmenované v níže uvedeném seznamu a pocházející z nepodnikatelské činnosti mohou fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území města Horšovský Týn a spádových obcí v tomto zařízení odevzdat ZDARMA.

Toto právo je podmíněno osobní účastí, prokázáním identifikace včetně trvalého bydliště. Množství a druh odevzdaného odpadu zapisuje obsluha sběrného dvora do prvotní evidence příjmu odpadu. Náklady na odvoz a likvidaci odpadu jsou následně hrazeny z městského rozpočtu.

Seznam bezplatně odebíraných odpadů:

papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, barvy, lepidla, oleje, rozpouštědla, zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, baterie, akumulátory, elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky, televize, monitory, PC, objemný odpad zejména nábytek nebo jeho části, koberce, lina a jiný odpad, který nemůže pro velké rozměry být ukládán do běžných sběrných odpadových nádob.

Bioodpad:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

UPOZORNĚNÍ:

Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny obsluhy Sběrného dvora!!!!!!!!!!!

PROVOZNÍ DOBA

 Úterý 9:00 - 12:00   14:00 - 18:00
 Čtvrtek 9:00 - 12:00.  14:00 - 18:00
 Sobota        7:00 - 12:00

Obsluha Sběrného dvora:   pan Milan Kocáb,  tel: 736 612 151

 

Aktuality

 • Koupaliště - plavčík, brigáda

  Pro nově zřízené venkovní koupaliště v Horšovském Týně hledáme plavčíky na DPP (do 300 hod). Mzda...

  Číst dál...

 • Svoz odpadu cizí obce

  Tento rozpis na rok 2023 níže je platný pro následující obce: Úterý:     Doubrava,Malý...

  Číst dál...

 • Prohlášení o ochraně soukromí

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souvislosti s užíváním internetových stránek Bytes HT,...

  Číst dál...

 • Ceník služeb

  Aktuální ceník za kompletní služby Bytes HT, spol. s r.o. naleznete v odkazu níže. 

  Číst dál...

 • Svoz odpadu podnikatelé

  Bytes HT,spol. s.r.o. oznamuje právnickým osobám a OSVČ, že etikety nalepené na sběrných nádobách...

  Číst dál...

 • GDPR

  Kamerový systém se záznamem spol. Bytes HT, spol. s r.o.v souladu s nařízením Evropského...

  Číst dál...

 • Svoz komunálního odpadu 2023

  Oznamujeme občanům, že etikety nalepené na sběrných nádobách určených pro svoz směsného...

  Číst dál...

 • Kontakty - informace

  Společnost provádí služby jak pro Město Horšovský Týn, tak i pro občany a jiné právnické i fyzické...

  Číst dál...

 • Byty

  Informace ohledně bytů   Od 1. 5. 2021 se přidělování bytů řídí novými pravidly a jeho dodatkem č. 1,...

  Číst dál...

 • Hřbitov

   Informace týkající se hřbitova Horšovský Týn a Tasnovice  Otevírací doba hřbitova: Hřbitov je místo veřejně...

  Číst dál...

 • Sběrný dvůr

  Sběrný dvůr , K Terénu 38, 346 01 Horšovský Týn , mapa: https://mapy.cz/s/1Xink     Sběrný dvůr odpadů je...

  Číst dál...

 • Bioodpad

  V měsících březen a listopad nelze garantovat dané termíny svozu z důvodu zajišťování zimní...

  Číst dál...

 • Kontakty

   Bytes HT, spol. s r.o. Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn IČ: 25246097, DIČ: CZ699006180  KONTAKTY...

  Číst dál...

 • Oznámení pro veřejnost

  Aktuality, informace, novinky najdete také na našem facebooku: https://www.facebook.com/bytesht      Od...

  Číst dál...